1.    Uitgangspunten:    

                   * de leerling staat centraal

                 * de dienstverlening is gratis en discreet (vertrouwensrelatie)

                 * we handelen emancipatorisch (cliënt helpen eigen problemen op te lossen)

                 * beroepsgeheim voor alle CLB-medewerkers

      * we werken multidisciplinair (alle teamleden worden betrokken)

                 * het CLB is de draaischijf tussen school en een aanwijsbaar netwerk

 

2.    De Centra voor Leerlingenbegeleiding ondersteunen de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen.

            Hiervoor beschikken de CLB's over 3 invalshoeken:

      A. Vraaggestuurd op 4 domeinen:

  • leren en studeren

  • onderwijsloopbaan

  • psychisch en sociaal functioneren

  • preventieve gezondheidszorg

 

 

 

   B. Verplichte begeleiding

    Dit op het vlak van: - medische onderzoeken

 - profylactische maatregelen (actie om besmetting te voorkomen)

 - leerplicht

 

    C. Verzekerd aanbod

    CL

     ● Aanbod vaccinaties

   ● Verwijzing naar externe diensten coördineren

3.    Wie werkt in het CLB?

Voor iedere school is er een team : arts / psycholoog / maatschappelijk werker / verpleegkundige

 

4.    Onze bereikbaarheid:

        Wij liggen op wandelafstand van het Sint-Pietersstation en zijn bereikbaar via de Lijn

        met de nummers: 1 – 44 – 48 – 49 – 70 – 71 – 72 en zijn vlot bereikbaar via de R4.